Alates 2018. aasta jaanuarist hakkab kõiki Eesti teatri uusi lavastusi vaatama Valgast pärit Alissija-Elisabet Jevtjukova. 21-aastane Alissija valiti välja 450 inimese hulgast, kes esitasid avalduse nn teatrivõhiku ametikohale. Varasemalt vaid kahel korral teatris käinud neiu tõi vähese teatrikogemuse põhjuseks kauge elukoha ja teatripileti kalliduse. Alissija kodune keel on vene keel, kuid Valga põhi- ja kutsekooli lõpetanuna suhtleb ta vabalt nii eesti kui vene keeles.

Eksperimendi korras vaatab vähese teatrikogemusega Alissija 2018. aasta jooksul ära kõik Eestis professionaalsete teatrite poolt välja toodud lavastused. See on palgaline ametikoht, mis loodud Kinoteatri juurde – usin teatrivaataja hakkab saama kultuuritöötaja miinimumpalka, mis tõuseb alates 2018. aastast 1150 euroni.

“Eksperimendi mõte on vaadata, mida teeb kunst inimesega”, ütleb Paavo Piik, üks projekti algatajatest. Umbes 200 etenduse äravaatamise katsumusest sünnib dokumentaalfilm, mille režissööriks on Marta Pulk. “Kui palju teatrit on liiga palju? Millised teemad ja võtted hakkavad korduma? Milline on ühe tavalise inimese kõrvalpilk Eesti teatrile? Mis hetkeni võib kedagi üldse pidada võhikuks teatrist rääkima?” loetleb Henrik Kalmet küsimusi, mis teda Alissija teekonnal huvitavad.

Alissija ise on ettevõtmisest põnevil. “Olles pärit teisest kultuuriruumist ning taustsüsteemist, pidasin varem oluliseks tarbida rohkem popkultuuri ja muud laadi meelelahutust, kui seda on teater. Oma piirangud seadis ka vene keelsest keelekeskkonnast tulemine. Antud eksperiment annab mulle aga võimaluse õppida tundma ka eesti kultuuriruumi.”

Kinoteatri eksperiment sünnib koostöös Apollo Kinoga, Eesti Etendusasutuste Liidu (EETEAL) ja Eesti Teatri Agentuuriga.